VK consulting Dự án kinh doanh VIETNAM

Một mạng lưới vững chắc và kho dữ liệu đã được kiểm chứng để có thể tiếp cận một thị trường đang phát triển một cách an toàn.

VK consulting Dự án kinh doanh VIETNAM

Củng cố cơ hội đầu tư bằng các công cụ giúp đưa ra quyết định và yêu cầu tài trợ

VK consulting controle de gestion VIETNAM

Hệ thống kiểm định và kiểm soát không cần đến tuyển dụng tốn kém

VK consulting Projet d'entreprise VIETNAM

Hỗ trợ truyền thông và các hoạt động thương mại phù hợp với mục tiêu của bạn, tuân thủ các tiêu chuẩn địa phương.

" Dự đoán chính xác không
quan trọng bằng biến một việc trở thành sự thật"

Antoine De Saint-Exupéry
VK consulting VIETNAM bkg

Bất kì một dự án kinh doanh nào, dù đang trong quá trình khởi đầu, phát triển hay đã thành công, đòi hỏi kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng quản lý / tài chính và kĩ năng tiếp thị tốt. Những kĩ năng cá nhân này đều có 1 chi phí, thường là cao, từ đó dẫn đến một lỗi thường gặp, bỏ qua những khía cạnh mang tính chiến lược như thế trong dự án của bạn.

VK CONSULTING

VK Consulting cung cấp đội ngũ tư vấn năng động, chuyên nghiệp về các lĩnh vực quản lý dự án, tài chính và tiếp thị, nhằm đem tới cho bạn một dịch vụ toàn cầu.

VK consulting VIETNAM Pauline AMIET

QUẢN LÝ
DỰ ÁN

GAY QUỸ DỰ ÁN KÈM THEO TINH THẦN KINH
DOANH

Pauline AMIET - Trợ lý tư vấn
VK consulting VIETNAM Minh REVERT

KIỂM SOÁT QUẢN LÝ VÀ TÀI CHÍNH

PHAN TÍCH ĐẦU TƯ, KIỂM SOÁT QUẢN LÝ
TÍCH HỢP PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Minh REVERT - Trợ lý tư vấn
VK consulting VIETNAM Dinh HO

QUAN HỆ & TIẾP THỊ

CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ, NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Dinh HO - Trợ lý tư vấn

Tùy thuộc vào nhu cầu, nguồn vốn và nguồn lực của bạn, mức hỗ trợ được tùy chỉnh để hỗ trợ bạn trong các giai đoạn khác nhau của dự án.

Vì vậy, buổi họp từ xa đầu tiên về khung dự án sẽ quyết định:

Dự án của bạn

Chiến lược, Các điểm cần quan tâm, Các ràng buộc từ bên ngoài

Nhu cầu của bạn

Kĩ năng bên ngoài, lập kế hoạch, kết quả cần đạt được

Kì vọng

Điều kiện làm việc, Điều khoản dịch vụ


Đối với các khoản đầu tư vào Việt Nam, VK Consulting sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực và mạng lưới của mình để giúp dự án của bạn thành công.

VK consulting VIETNAM Presentation

LIÊN HỆ

mô tả ngắn gọn dự án của bạn để có câu trả lời phù hợp.


5 Allées de Tourny
33 000 BORDEAUX, FRANCE


E: contact@VK-consulting.fr

P: +84 834 444 713

P: +33 637 73 51 38